Betalingsmetoder
Levering

Forhudsforsnævring

Under en drengs første leveår, er det almindeligt, at hans forhud ikke kan trækkes tilbage, og hos mindre børn, er der heller ikke grund til det, hverken af hygiejniske eller andre årsager.

Når drengen bliver teenager, vil forhuden begynde at blive mere løs, og med tiden vil den kunne trækkes tilbage. I nogle tilfælde vil der opleves et besvær med at trække forhuden tilbage, lige fra at forhuden føles for snæver, og at det gør ondt, til at det er decideret umuligt at trække den tilbage.

Opleves der problemer, uanset graden af problemet, må man ikke forsøge at tvinge forhuden tilbage, da der kan opstå rifter i forhuden, som kan udvikle sig til arvæv, som så kan blive til rigtig forhudsforsnævring.

I stedet skal man tage kontakt til sin sundhedsplejerske eller læge og tage en snak om, hvilke muligheder der er for at løse problemet.

Problemer i forbindelse med forhudsforsnævring

I nogle tilfælde vil manden ikke opleve nogle gener ved en forhudsforsnævring, og der vil derfor ikke være behov for at skulle foretage sig noget. Andre gange vil der kunne opstå infektioner bag forhuden, ligesom der kan opstå problemer med at urinere, altså at lade vandet. Der er også mange tilfælde af, at det kan være forbundet med smerter og problemer, når penis er i erigeret tilstand fx i forbindelse med sex.

Arveligheden ved forhudsforsnævring

Der er desværre ikke foretaget et videnskabeligt studie, der fokuserer på forhudsforsnævrings arvelighed, så man ved ikke, om det er arveligt. Hvad man ved, er at de fædre, der selv har oplevet forhudsforsnævring, normalt er meget opmærksomme på, om deres egne drengebørn får lidelsen, og dermed vil fædre med forhudsforsnævring have en større del af børn med forhudsforsnævring alene af den grund, at de er opmærksomme på lidelsen. Men som skrevet, er der ikke videnskabeligt belæg for, at skulle påstå en arvelighed.

Behandling af forhudsforsnævring

Der er flere måder at afhjælpe og behandle forhudsforsnævring på. Hvis mindre børn har begyndende infektion bag forhuden, kan man lære dem at såkaldt ”ballon-urinere”. Det går ud på, at drengen urinerer, som normalt, hvorefter man trykker let sammen omkring åbningen af forhuden, så forhuden langsomt blæses op som en lille ballon, kort efter slipper man igen, og lader urinen løbe frit. Dette kan man gentage et par gange, hver gang drengen går på toilettet. Det hjælper til at skylle med urin bag forhuden, og på den måde vaske infektionen ud.

En decideret behandling, som er meget brugt, er at smøre med en salve der indeholder binyrebarkhormon. Man ved ikke hvorfor den har virkende egenskaber, men man gætter på, at det er på grund af den blødgørende effekt på huden og derved giver huden elasticitet.

Det er vigtigt, at drengen først starter denne behandling, når han er motiveret til at forsøge at trække sin forud så langt tilbage, som det er muligt, da behandlingen kræver, at man foruden at smøre salven på, hver dag skal træne i at trække forhuden tilbage, og gerne lidt længere hver dag end dagen før. Træner man ikke hudens elasticitet med denne øvelse, vil salven ikke have nogen effekt, og vil altså være virkningsløs.

Fungerer salven med binyrebarkhormon ikke, kan der foretages et mindre indgreb, hvor det yderste af forhuden, opereres bort. Det er ikke at sammenligne med en religiøs omskæring, hvor hele forhuden skæres bort. Det er kun den yderste del, der fjernes, og så meget som overhovedet muligt lades tilbage . Hos børn kan man nogle gange nøjes med at foretage et lille klip i forhuden, som vil kunne give plads og mulighed for, at forhuden kan trækkes tilbage uden problemer eller besvær.

Operationen kan, for voksnes vedkommende, som oftest gennemføres under lokalbedøvelse, mens det for børn, kræver fuld bedøvelse. Operationssåret vil hos børn være helet i løbet af 3 – 4 uger, mens det for voksne vil tage omkring 6 uger.

Der kan de første ca. 14 dage efter operationen forekomme misfarvning af området, ligesom såret kan væske og hæve op.

Det er vigtigt, at du tager kontakt til din læge, hvis du har bekymringer eller spørgsmål til eftervirkningerne af operationen. Hvis du føler, at du har unødigt ondt, kan det være en god idé at tale med din læge omkring en bedre smertedækning.