Betalingsmetoder
Levering

Skade på urinrøret

Urinrøret, også kaldet uretra, hos mænd er normalt mellem 17 – 20 cm. langt. Uretra kan deles op i to forskellige dele. Den første del kaldes for det forreste urinrør, men den anden del kaldes for det bagerste urinrør. Det kan også defineres som urinrørets prostatadel.

En skade på urinrøret skal behandles, for at undgå, at der eventuelt skal opstå langvarige følgevirkninger.

Skader på det forreste urinrør, er ganske så sjældne, og kun ca. 10 % af alle skader på det samlede urinrør, kommer på det forreste urinrør. Dog går en del af disse skader uopdagede hen, hvilket bevirker, at der kan opstå uretrastriktur, hvilket er en indsnævring af urinrøret, vel at mærke en uønsket indsnævring.

Skader på det bagerste urinrør, er meget mere almindelige, og opstår primært på grund af en bækkenfraktur hos manden.

Årsager til skader på urinrøret 

Ser vi på den forreste del af urinrøret, vil den typiske grund til skade på det være igennem et fald, eller hvis manden falder af cyklen, og slår cykelstangen op i skridtet eller hvis, han får et spark direkte i skridtet.

Skader på den bagerste del af urinrøret kommer fx ved indblanding i trafikulykker, og det er skader, som man som mand, ofte først opdager mange år senere. De kan da vise sig som arvæv og indsnævringer i selve urinrøret.

Endelig, kan skaderne i den forreste del af urinrøret også opstå, hvis der har været indgreb, hvor lægerne har ført et instrument op i urinrøret med henblik på at sætte kateter fast med mere.

Sådan stilles en diagnose 

Når der er sket en skade på urinrøret, enten den forreste eller den bagerste del, kan det vise sig igennem, at manden enten urinerer blod, at der drypper blod fra urinrøret, at der er smerter ved at lade vandet eller gennem, at det ikke er muligt at lade vandet. Det kan i nogle tilfælde også være muligt at se blodansamlinger på penis eller omkring denne, samt i skridtet som helhed.

Har patienten været indblandet i en større ulykke, er skader på urinrøret ikke altid det, som lægerne har tid til at tænke på først. Det er i en sådan situation meget vigtigere at sørge for, at kroppens vitale organer fungerer som de skal, at hjertet slår, at vejrtrækningen er stabil, og ligeså med blodtrykket. Når patienten betragtes som stabil, kan en undersøgelse af urinrøret komme på tale. Det sker lettest gennem at sprøjte en kontrastvæske op i urinrøret, og herefter røntgenfotografere urinrøret. Dette vil afsløre, om der er sket skader på urinrøret, som der er behov for at behandles. En eventuel skade på urinrøret i forbindelse med et trafikuheld, kan også forværres, hvis der presses en slange til et kateter op i urinrøret, men det er ikke en livstruende skade.

Behandling af skader på urinrøret 

Hvis vi ser på skader på det bagerste urinrør, så vil behandlingen normalt inkludere, at der skal sætte et kateter op, så urinrøret på tid til at hele. Samtidig vil smertestillende gives for at mindske smerter og ubehag, ligesom antibiotika også gives i forebyggende øjemed, så der ikke skal opstå infektioner.

Taler vi om større skader, eller om skader hvor et kateter ikke kan sættes op, vil det kræve et kirurgisk indgreb for at behandle skaderne.

Skader på den forreste del af urinrøret, vil der skulle foretages en kikkertundersøgelse, hvor man observerer skadernes omfang. Opdages der dødt væv, kan dette også fjernes ved samme lejlighed.

Er skaden mindre end 1,5 cm., så vil opsætning af et kateter som oftest være den valgte løsning, men er skaden større, vil en operation komme på tale.

Fremtidsudsigter 

Efter behandlingen er fremtidsudsigten ganske gode. De værste følger af skader på det bagerste urinrør, kan være impotens, indsnævring af urinrøret og lækage fra dette. Indsnævringer er det største problem, og her kan risikoen for at få indsnævring reduceres til 1 - 2 %.

Fremtidsudsigter er altså ganske gode for mænd, der har haft skader på urinrøret. Det største problem vil være, at manden går rundt med skader på sit urinrør, som ikke opdages i tide, og derved bliver til forsnævringer i urinrøret, hvilket kan lede til yderligere problemer for patienten. Det er derfor så vigtigt at fremføre, at mistænker du en skade på dit urinrør, så skal du tage kontakt til din læge med det samme for at komme til en undersøgelse.